@ 2018 BO PROJEKTY BARTŁOMIEJ OLEJNIK
PROJEKTY

 • Program Funkcjonalno-Użytkowy „Utworzenie bazy hotelowo-gastronomicznej wraz z centrum promocji miasta Radomsko” dla firmy „INKOMET”

 • Budowa budynku hali usługowo-handlowej dla firmy „Meble Gołąb” w miejscowości Radomsko

 • Przebudowa drogi powiatowej nr3950E ul. Ks. Kościowa w Radomsku

 • Rozbudowa ul. Spacerowej w Radomsku

 • Budowa wyjścia ewakuacyjnego przy budynku przedszkola w Kobielach Wielkich

 • Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie

 • Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kobielach Wielkich

 • Program Funkcjonalno-Użytkowy „Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 na odcinku Piotrków-Jeżów”

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 na odcinku Piotrków-Jeżów

 • Przebudowa drogi gminnej nr 16405E przez wieś Chorzęcin

 • Projekt stałej organizacji ruchu ograniczenia tonażowego na terenie gminy Czarnocin na drogach powiatowych

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1915E Kamieńsk-Pytowice

 • Rozbudowa drogi gminnej nr 16412E w miejscowości Smardzewice

 • Przebudowa drogi gminnej nr 16432E (ul. Główna, ul. Wesoła, ul. Cegielniana) w miejscowości Wąwał

 • Przebudowa drogi gminnej nr 12061E w miejscowości Wojnowice

 • Przebudowa drogi wraz z chodnikami oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Gomunice

 • Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Lubojna oraz ul. Poprzecznej i ul. Szkolnej w miejscowości Czarny Las

 • Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Antoniówka wraz z zatoką autobusową

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1913E na odcinku Żarnowica-Wolbórz

 • Projekt budowlany zakładu dystrybucji towarów spożywczych i przemysłowych wraz z infrastrukturą w miejscowości Wolbórz

 • Remont drogi gminnej nr 119074E w miejscowości Poręby

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1502E na odcinku Niewierszyn-Aleksandrów

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1027S w miejscowości Cykarzew Północny

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków-Golesze w miejscowości Koło

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1525E w miejscowości Lubień

 • Budowa tężni solankowej w miejscowości Kobiele Wielkie

 • Zagospodarowanie skweru w miejscowości Kobiele Wielkie

 • Budowa boisk sportowych przy szkole podstawowej w Łęcznie

 • Montaż prefabrykowanej trybuny sportowej, ogrodzenia trybuny w miejscowości Radomsko

 • Przebudowa istniejącej trybuny sportowej w Radomsku

 • Budowa terenu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Zalesice

 • Budowa terenu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Podkałek

 • Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjno-zabawowego w miejscowości Sulejów

 • Budowa terenu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Krzewiny

 • I wiele innych
BUDOWY

 • Rozbudowa budynku produkcyjno-usługowego „PRECYZMET”, Chechło Drugie, pow. użytkowa ~ 5 400,0m2
 • Budowa terminalu przeładunkowego „SCHENKER”, Białystok, pow. zabudowy ~ 3 200,0m2
 • Hala produkcyjno-magazynowa „AQUILA”, Skarbimierz Osiedle, pow. zabudowy ~ 17 280,0m2
 • Budowa salonu samochodowego SUBARU „Emil Frey Retail Polska”, Rzgów, pow. zabudowy ~ 1 800,0m2
 • Rozbudowa zakładu produkcyjnego „DAWTONA”, Błonie, pow. rozbudowy ~ 1 620,0m2
 • Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej „CORTIZO”, Radomsko, pow. zabudowy ~ 9 060,0m2
@ 2018 BO PROJEKTY BARTŁOMIEJ OLEJNIK