@ 2018 BO PROJEKTY BARTŁOMIEJ OLEJNIK

USŁUGI PROJEKTOWE

- projekty budowlane

- adaptacje projektów gotowych

- opracowania techniczne

- inwentaryzacje

- projekty dociepleń

- charakterystyki / świadectwa /
   audyty energetyczne

- wizualizacje

- kosztorysowanie / przedmiary robót

- specyfikacje techniczne

- ekspertyzy

USŁUGI INŻYNIERSKIE

- kierownik budowy

- inżynier budowy

- inspektor nadzoru

DORADZTWO TECHNICZNE

- pozwolenia na budowę

- warunki zabudowy

- budowa na zgłoszenie

- legalizacja samowoli budowlanej

- pomoc formalno-prawna

@ 2018 BO PROJEKTY BARTŁOMIEJ OLEJNIK